Bjørn Ola Storbæk
 

Takk för de !

Je förstår att je itte er den eneste i eksil! Arbesamt detta me ölen, Jon Erik, får tru att dem snart får nån årning på de. Om itte anne så får vi hjälpes åt ö ta att de nörre vi treffes i mai.

Ja, som di förstår på dissa undelige bokstava som kjäm iblandt sö sitt je langt ne i grannlandet i öst ö skriv. Je har itte rikti klart för me hö som er tenkt, men je skriv litt i alle fall. De har i alle fall tå nåån vurri en del skriving om öl, sjöl kjem je snart itte ihög höss de smökkör! För de förste sö har jä itte ti tell ö drekke öl ö för de andre sö lyttn smyge ö barra se åt. Her i Sveriges Jerusalem sö står kjörkjetårna sö tett som talla på kukkmålbrenna. Var på fest me arbeskamrata för e ti sia ö da var de en som drakk lettöl åt maten. De var je. Di andre drakk vatten…. Ö datta me ö tukte ongdomer er itte sö mye ö skryte tå som di kanskje förstår. Je seer bar en ting je; de er mye mer drag nörre sömme tå öss treffes i Skafte hell i Stösetra, ö da lyttn tänkje på att vi itte akkurat är i ongdomsrevolt lengre!

De er itte för ittnå att en lengter hemmatt åt Stöa iblandt!

Om je blunder sö kan je kjenne lufta tå veomn på Norgarssetra. Klokka er ve 4 tia på natta ö fjörhönnan begynner ö spelle ve harrahöle om nån time. Festen har akkurat vurri som best men no har sangen tystne å no ligg  to ö to på sengen ö snarker.

I slute på mai bär de hemåver! De blir spelling i bygda ö treffe gamle kjente. Vill di mä nå da, sö bor vi i setra.

Je tenkte  kanske att odelsguten i Sögarn Stöa kunne skrive nån linjer etter me, hell hö seer du Herr Björn Erik Stöa?

Junekiöping, 28. april 2010