Kari Opseth

Hei, hei!

Ja – denna tantungen min kæn ø utfordre tanta si, ø takk før dæ! Det var e stor overraskelse at je sku få spørsmål om ø skrive nåen ord. De fleste tå dekk i teamet har vuksi opp etter at je fløtte ifrå Ljødal`n, men je har vurri innom sia dørres me jevne mellomrom. Morosamt at dekk greier ø holde sia sø oppdatert hele tida. Akkurat no er je spent på om det blir nåen ny julkalender i år????

Vel - egentlig da, sø likjer je ø tru at ælle i Ljødal`n vett høkken je er, men dæ er da itte lenger sikkert. Je skar itte røpe ø gæmmel je er, men på skula i Ljødal,n gjekk je i klassa hæss Loke (hell han Odd på Jons som je kælte`n), hæss Pelly, hinnes Elsi Anita, hinnes Iren, hinnes Sissel ø hinnes Ruth. Vi var 7 i klassa, ø tå dem er det bære hæn Loke ø je som har fløtt ut tur dalføret/kommunen. Vi hadde stort sett a Johanna, n Johan, n Jan ø a Turid som lærere og dæ var tier dæ! Kan da itte ga an ha ha det bære enn det var, da vi vaks opp. No bor je på Hadeland mæ 3 karer i huset. Je arber som lærer på Hadeland videregående skole. Om 2 år skar vi inn i e ny, stor skule, som bygges på Gran før ca 850 elever. Dæ blir den videregående skula som unga mine skar gå på, og je er spent på høssen dæ blir før dem. Skolestruktur er et hett tema øsse her…. På fritida – i den grad den finns, sø er je engasjert i Brandbu idrettsforening – enten me fotboll hell ski. Ø dæ lytt n værra, nørr en har aktive unger. Utover dæ har je som mål ø trene litt mere sjøl. Vi er nåen damer som har meldt øss på Tjejvasan…..

Før min del kæn je nok itte se at je har tenkt ø fløtte hemmat, men vi kjøfte øss e hytte i Ljødal`n før nåen år sia. Da vi hadde gjort det, var det mange som helste øss vælkummin som hytteegere ø sa at det var morosamt at øsse nåen som opprinnelig er frå dal`n kjøfte sæ hytte der. Dæ syns je var trivelig ø hørre. Den ligg på dæ fineste hytteområdet i dal`n, nemli oppi Høllåsen. Hæn vi kjøfte a tå, sa åt øss; ”Håper dere får mange lykkelige stunder der”. Je tykte hæn var spensti i ordvalget, men slekk har dæ faktisk vurti. Vi er sø gla i hytta vår, ø ønsker at vi kunne brukt a enda litt mer enn dæ vi gjør.

I den anledningen kjem je nå åt hovedpoenget tel innlegget mett. Je sir at mange før me itte helt har visst ø dem skulle skrive om, men da je tok denner utfordringa var je faktisk itte i tvil ø je ville skrive om. Sia je no på en måte syns je mer ø mer er en turist i Ljødal`n, har je lyst tel ø TAKKE før all aktivitet og alt frivillig arbeid som legges ned i dal`n. Je vett at det blir mye på få, nørre det skar draes i gang ulike arrangement. Men før øss som kjem utaifrå, kæn dæ sjø ut som ælt går tå se sjøl.

I mange år he je hatt glede tå a starte ferien i Ljødal`n me Ljørdalsdaga. Dæ ø gå rundt ø rusle, treffe kjente, eta litt lokal mat ø oppleve nåe kulturelt, er sø trivelig. En gang var det et komitèmedlem, som sa åt me at det var ganske sø kjett ø arrrangere dager før utfløtte Ljødøler. Je har forståelse før det, men håper at itte ælle opplever det sø tyngende. Kjære dekk søm er involvert – itte legg ned Ljørdalsdaga! Hvis det blir før dyrt hell før vanskelig, sø menner je at det itte behøves ø leies inn nåen ”stjerner” utaifrå. Dal`n har mer enn nok av egne – dekk i teamet sterkt iberegnet. Trur vi lytt lete lenge etter sø mange talent frå sø liten befølkning. Hvis det skulle værra behov før litt hjelp nåen stan, sø kan je ta e vakt je, bære itte daga blir borte.

Et ænna veldig positivt arbe som er gjort i dal`n de siste åra er dannelsen tå Ljørdalen løypeforening og innkjøpet tå ny maskin åt ø kjøre skispør. Tida da vi gjekk opp skispøra sjøl, er itte mer. Så er det bære. Derfor er det e stor glede før øss som er veldig gla i ø gå på ski , at vi no har skikkelige skispør att. Det er mange som bidrar og je håper virkelig at det fortsett, før alt køster penger. Vi oppi Høllåsen brukte Bjørnbergseterrunden mye, men den vart borte me dæn nye maskina. I høst har vi hatt stor glede tå ø rydde en ny alternativ trasè fra vegenden åt Lassvegen ø opp mot Sæterkjøl`n. Vi trudde itte den skulle bli ferdig fyrri neste skisesong, men etter iherdig innsats og samarbe tå hytteegere, sportsklubben, lokale og løypeforeninga vart den ferdig førrige helj. Dæ er sø bra, og da lytt je nevne at dæ bl.a. er bygd 17 bruer….. Litt senere utpå vinter`n trur je det blir champagne ø snorkløpping oppi den. Men bruk trasèen fyrri dæ!!! Det er sø fint oppi der! Ø støtt gjenne Ljørdalen løypeforening me et bidrag på konto nr 6161.13.44278.

Ja - je oppfordrer egentlig ælle om ø støtte det som er i dal`n tå all næring ø aktivitet. Kjøp bensin/diesel hos`n Egil, hændle på butikka, bruk fjellet og møt opp på det som er!

Me dette vil je få ønske dere lykke tel med julebordet og ha en trivelig førjulstid!

Je utfordre e gørbra jente som je kjente mor tel veldig gøtt. Ho har røtten sine i dal`n og det er a Anette Langhol.

Brandbu 27. november 2010

Me vennlig helsing åt ælle læsere frå

Kari Opseth