Vidar Storbæk

Takk, John P, før att du utfordre nettopp mæ, som dæn første tå den eldre garde. Dæ sætte jæ stor pris på! (Vanskele ø skrive på dialekt, men jæ fortsætt!)

Du kaller dæ sjøl før Eddie the Eagle, i negativ betydning. Jæ tykkjer dæ ær et kvalitetsstempel på dæ ø di mange flotte unge minnisjen’ frå dalføret som jæ har fått jobbe i lag mæ i 25-30 år. Eddie brøt barrierer ø torde vise sæ fram på en arena der di færreste hadde vænte ø sjø ’n. Mange med adresse lenger vest har prate ø prater fortsatt om ljørdøla som noe sirupaktig og sidrøvve, mæ adferd som bare passer østapå Hølla. ”Sø fel kan ’n ta”, sa ’n Snus-Kalle under Kanalspellet.
Jæ ær mektig imponert over angasjemange som generasjon’ under mæ viser før dalføret, samma hørre di bor i væla, enten i Ljøradal’n hell lenger åv. Jæ kan næmne Klassefesten i fjolhøst, Brennvinsstranda, revyn ø lokalkonserten under Ljørdalsdaga, Kanalspellet ø kampen før ø behølde skula her. På dansen etter årsfesten åt Arbeiderkoret i Skøra førige hælj deltog det mange ø som jenne ville slø av en prat. Trivele! Ø itte minst vil jæ berømme dekk før 2425-arbe. Følk i alle aldre føljer spænt mæ på nættsia.
No i disse tier, nørre politikera behandler øss i utkanta som vrakgods, ær dæ fryktele viktig att vi hæll fana vår høgt. ”Ingen skal trykke øss ne”, stog dæ i revyteksta vår. Ettersom nyy generasjoner kjem, lytt dæm læres og vises, uansett hørre i væla di bor, hørre dæm har røtten’ sine. Jarlan sa det: ”Den dagen du glømmer hørre du kjæm frå, har du tafft”.
Kanskje dæ en dag blir behov før ø fløtte ut tur bya ø finne att en utkant som kan gi livskvalitet. Da ær det viktig at dæm har arve tællknytninga ø angasjemange dørres, slekk at dæm finn att Ljøradal’n.
Har di no førstått hø stor pris en aldrende mann sætt på dekk?

No glær jæ mæ åt jakta, først harra ø sia ælj. Han Jon Mon ø jæ ska bare skifte olje på harratrekket vårt, sø ær vi klare!
Ø åt Grunnføssen ø få øss gøtt drekke!

Jæ kunne tenkt mæ ø utfordre mange, men i ø mæ att dæ ær løv mæ bare enn, væljer je a Cindy, altmett positiv ø optimistisk mæ mange dugnadstimer før fellesskapet i Dalen.

Helsing frå ’n Vidar som jobber på Ongdomsskula i Bygda på 6. året i lag med trivelege kollegaer. MEN: Med humoristisk undertone bruker jæ ø se at Bygda ær som di gamle ljørkoien’: Han gruver sæ inn ø glær sæ ut att!

24.08 10 Vidar Storbæk