Thomas Kveen

Hei-hei-hei på dekk!

No har jæ har læst gjønnom en del tå ”utfordrer-innlegga”, æ syns dæ ær mange freske fråspark her. Tia lytte kåmma da en representant frå Kjølen Sol og Fritid sku få piin i handa (nei Haugen, itte den piin).

Dæ ær altsæ han Thomas Kveen som skriv. Æ dæ lytt’n gjørra fort førr batteri på datamàskina hass høll fæm minutt om ganga, ennå minner hvis’n skar bruke nåån tå alle ditta knappa. Sitt akkurat no æ nyt ”en lille” i en praktfull feriby i molboland (passer bra sku jæ tru). Gutongen (ja, en tå dæm altsæ) skar spelle fotbållkøpp. Om dæ sku varra nåån som itte har prøvd ferilykka i Danmark før, kan jæ fortælje at kilowattprisen itte akkurat appelerer åt en gjengs hemskodd jøddøl, sæ dæ gjell æ hølle støpsel æ kontakt langt ifrå enan.

Som sæ hør æ bør førr di virkelig fine strøka ligg Kjølen (dæ ær nån dialekt-vokaler jæ itte klarer æ finne på tastaturet her) litt i utkanten tå sjølve Ljørdalen, æ da i sørlig retning. Identiteten som jøddøl er utrulig sterk, æ jæ trækker dit sæ fort sjansen byr sæ. Særlig om høsten; når fugger’n fær kjæm jæ førr æ dra inn hærli skarp høstluft æ vente på ……æljen. Mæ åra har jæ vurti vældi god tæl æ .…..vente. Sjøl om tura hemmat har vurti litt sjeldnere no enn før, sæ er jæ hældi som har fått tri guter som er vældi gla i æ besøke a bæssmor æn bæssfar. Kjærringa er itte aller verst vanskelig æ overtala ho hell. Ho er førøvri ifrå Vesterålen. Vi har vurri mye der om samra, æ dæ er itte vanskelig æ forstå at dragningen hinnes ”hemmat” er like sterk som min. Vi har bosett øss i Ski, rett synna Oslo, æ trivs vældi bra der. Dæ er itte mange stenkasta åt’n Andre æn Lars-Erik, men jæ har ennå itte taji mæ dit førr æ sjø på nybygget dems. Itte vett jæ hø som har skjedd, men dæ må da varra færre timer i døgnet æ færre døgn i året no enn dæ var før i tia.

Tå samma ukjente grunn er jæ itte riktig sæ øfte hos’n Erik æ a’ Tone som jæ var før hell, men innimellom lytt jæ dit førr æ kjenne på gjestfriheta. Dæ er itte få ganger jæ har lytte ta inn på gjesterommet hos dem. Vi har en liten tendens tæl æ bli litt maritime i tøppen sjøl om vi er aldri sæ mye på tørt land. Når dæ er sagt er vægen stutt åt dæ før omtala Ljørdalen Jaktjugerlag, øfte førkorte tæl LJJL. Dæ er nemli åt Ammeru’ hos’n Erik æ a’ Tone vi tyr førr æ finne vertskap åt en slekken tvilsom begivenhet. Dæ er mye som kan sees om jaktjugerlaget, men fryktli lite som gjør sæ på trykk. Dæ hele begynte førr nesten en mannsalder sia da jæ æ’n Erik tenkte de kunne ha vurri morsomt æ jakte omatt litt mæ gøtt drekke attåt. Trefningen vart prege tå, om itte høg, sæ i alle fall omfattende sigarføring æ solid juging. Vi skjønte nok alle at festen var slut da’n Erik begynne æ øse opp sæ førr at TV’n itte ville virke. At det var tobakkspakka æ itte fjernkontrollen han satt æ trykte på ansåg’n førr en bagatell. Han Erik slåkne på skåla den natta. Etter dæ har vi hatt mye moro, æ medlemstalet vart førdøble mæ’n Andre æ’n Lars-Erik. Fæstli karer. At dæm fær æ driv mæ en del hyss får vi barra over mæ. Lytt lægge tæl at jugerlaget itte hadde vurri i nærheten tå den førnøyelsen dæ er om dæ itte hadde vurri førr a’ Tone. Ho disker opp mæ fabelaktig mat æ har mange stjerner hos øss kara.

Da jæ fløtte åt Oslo tidlig på nittitalet æ følte at verden egentlig var unødvendig diger, var det gøtt æ finne en likesinne i’n Erik. No sender jæ piin videre åt min kjære svirebror sæ får vi sjø om siste ord om LJJL er sagt hell itte.

Dæ har vurri en førnøyelse æ bli invitert åt utfordrer’n. All ære åt 2425team førr festlige sprell æ gøtt arbe.

Stå på bra!

28.07.10 Thomas Kveen

(jaggu fækk jæ tid tæl myy på fem minutt)

PS! Jæ har akkurat vurri tri dager i dyreparken i Kristiansand, æ bare førr æ supplere sjølkarakteristikken åt Bjønnbyguten sæ er det atskilli fler likhetstrekk enn bare nån ulyder.