Inger Helen Mørreaunet

Ja, da var det min tur tel ø ta i mot stafettpinnen. Sir at den har vurri innom både inn- ø utland fyrri han lande’ her på Fosen. E slekka utfordring lyt’n bare ta som e ære.

Ø hø skar jæ skrive om på nættsiin åt 2425team?? Jo, kanskje høss dæ ær ø varra jøddøl i Trøndelag?? Som a Ida skrev, sø ær jæ bosatt på Fosen. Før dæm som er litt mindre oppdatert nør det gjeld Nørjesgeografin, sø ær Fosen e halvøy på nord-væstsida tå Trondheimsfjord’n. Heme mett ær nærmere lokalisert i Stordalen i Åfjord kommune. Hær skulle’n egentlig tru at følke  har kystkultur’n i åren, mæn slekk ær dæ nok itte. Hær i Stordalen har følket omtrent like stor erfaring med sjøvatten som vi på ungdomsskula i Ljørdalen hadde etter e vekku på Skottevig leirskule.

Tel hørdags er jæ lærer på e barneskule en dryg kilometer unna heme mett. Her er det om lag 40 unger førdelt på sju trinn. Ø sø har vi en barnehage vægg i vægg med skula, rundt 2o unger høld tel her.

Ø sæ lytt jæ førtelje at jeg bor på gard. Mann min, han Frode, var tidlig tydelig på at jeg lytte nok varra innstilt på ø fløtte åt Staven, som grenda vår hetter.  Ø hær bor vi mæ to onger ø kårfølke’ vægg i vægg mæ øss. Vi (Dæ vil se FRODE) tok over gardsdrefta i 2005, men krava i landbruke’ er store, ø vi såg inga anna rå’ enn ø bygge nytt fjøs. 1. oktober 2007 var vi stolte tå ø kunne fløtte dyra våre inn i et tøppmoderne robotfjøs i lag mæ to are brukere. Jæ skar itte skryte på mæ at jæ ær e bra gardskjærring, men slekk ær da hell itte samfunne’ i dag. Jæ har mett arbe’ ø han Frode har sett. Ø sø lytt jæ skryte litt, e tå landets bæste laksælver rinn 50 meter unna huse’ vårt.

Stort sett ær det nok itte sø store førskjeller på ø varra bosatt i Ljørdalen kontra Stordalen. Jæ innbiller mæ at i Ljørdalen sø ær dæ nåån få som driv veldig mye dugnadsarbe’, mens her ær dæ nok mange flere som driv lasse’ i lag. Dessvarre har vi itte nå 7170team, men jæ trur næsten hjærte’ mett bor i et anna team, jæ!

Tel slutt vil jæ bare få se at dæ ær vældig trivelig mæ besøk fra Vidunderdalen, håper dæ blir flere framover!

Da kaster jæ staffettpinnen sørvestover, håper Doktor’n har ti’ tel å skrive nåån ord ifrå Molde.

08.06.10 -Len-