Terje Nylund
 

Hei!

Som gammalordfører'n ville ha sagt: "Det er en utfodring førr øss øst i skoga..." 
Sjøl er jæ eksil-skøring, en utfløtte ittil rett ø slett. Det er bare ø innsjø - jæ er grenlenning vurtin.
Skien-Scheen-Skjeden (iflg Frode Haugen) er adressa.
Når det er sagt, så er jæ faktisk født i Skøra (hos Magnhild Linnes) ø det forblir navet jæ roterer rundt. Fregn egner sæ såless godt som bilde på "verdens navle" i negativ der det ovalt strutter med en hårkrans tå dvergbjørk ø sjølklonende graner. (Verdas eldste tre kjem førresten snart tel ø bli funnin på Fregn).

Her i Skien er det etterhørt vurtin e handfull sjeler frå Ljøradal'n. En Trysil diaspora om dekk vil. 
Nørre e folkegruppe strømmer tel et område slekk så blir dem innfødte sjølsagt mistenksomme. Sjøl om vi riktignok har rest med arbesplassa ø kvinnfølka dems, er vi grunn gøtt mottajin. Det skyldes kanskje att vi er kulturimperialister. Ja, vi er Telemarks amerikanere. Det går itte e helj utta att en hell aen tø oss er i medias søkelys, det varra sæ som musiker hell fopåll-sparkar hell nå helt anne. 
Vi har da øsse et hemmelig førbund som jæ no kan avsløre: ITTE Skien
ITTE Skien - ImperialisTiske Tryslingers Enklave avd Skien. Førbundet har itte medlemslister ø har aldri hatt et møte, men lell har vi kummi fram tel e målsetning om ø bytte ut statua tå Ibsen med e tå Skjæraasen inna et (u)gitt tidsrom (som itte er fastsli'in ennå).
Grenlenninga tykkjer snart det er sø svært med alt frå Tryssil at dem vil bli som øss må vetta. Alt no kan du innmilla hørre følk synge sanger på trysling. Ja, fortsett det slekk er det itte lenge fyrri dem syng "Ljøddøl'n" fyrri hemekampa åt Odd-Grenland.

I det siste har det særlig vanke spørsmål rundt Brennvinstranda. (Sø fekk vi nevnt verdenspremieren denna vekkua ø!!)
Åt helja att er det plateslepp, ja. Satser på att vi sir inann da!

Je utfordrer Hege Nylund tel å skrive neste gang.

17.05.10 Terje Nylund